Основные рубрики
1 Әдістеме әлемінде: қазақ тілі
2 Әдістеме әлемінде: қазақ әдебиеті
3 Қазақ тілі – орыс аудиториясында
4 Қазақ әдебиеті – орыс аудиториясында
5 Колледж кеңістігінде
6 Әдістеме әлемінде: ағылшын тілі
7 Ғылыми ойлар отауы
8 Оқулық тағдыры ойлантады
9 Сәтті сағат ойыны
10 Пәнаралық байланыс поштасы
11 Мұғалімдерге көмек
12 Басшылыққа алар тірегіңіз
13 Танысыңыз: жаңа оқулық
14 Оқырманға құлаққағыс
15 Жауынгерлер жазығында
16 Мемлекеттік тіл – ел тірегі
17 Жақсы өлең – жан жылуы
18 Қазақстан Тәуелсіздігі – қасиетті туымыз
19 Тиімді әдіс – баршаға ортақ
20 Лингводидактика
21 Сыныптан тыс тәрбие
22 Тәрбие сағаты
23 Жер жыры – ұлттық ұран
24 Тіл дамыту жолдары
25 Тарихи тұлға тағылымы
26 Оқытудағы жаңа бетбұрыс
27 Жадымызда – желтоқсан жаңғырығы
28 Білім айнасы – сауаттылық
29 Ұлыстың ұлы күні
30 Әдеби кеш күйі
31 Білім сынағында
32 Мұғалім мінбесі
33 Бастауыш білім бағанасы
34 Шәкірттер шабыт шағында
35 Шәкірт шығармашылығынан
36 Қазақ тілі өзбек мектебінде
37 Бір өлең – бір әлем
38 Бір тақырыпқа – екі мақала
39 Дефектология және тіл
40 Дарындылар дауысы
41 Қос жыр – қос қанатым
42 Қызықты грамматика
43 Интерактивті сабақ
44 Білікті маман тәжірибесі
45 Ғалымдар ойлары – ғылыми ғибрат
46 Жаңашыл ұстаз ұлағаты
47 Жыр бағында – балғын жастар
48 9 мамыр – Жеңіс күні
49 Ер есімі – ел есінде
50 Рухани дүниемізде
51 Орыс тілді бастауыш сыныбында
52 Телебағдарлама: тіл үйрету
53 Тамыз мәслихатына – мұғалімдік мәзір
54 Психологиялық тренинг
55 Ойын – ойдың өрісі
56 Оқырман ой қозғайды
57 Балғын жырда – салмақты сыр
58 Әдеп әлемінде
59 Тіл ұстарту ұстаханасы
60 Тіл тағдыры – ел тағдыры
61 Жас мұғалімдер мүйісінде
62 Сыныптан тыс шара
63 Мерейтой мәртебесі
64 В мире языка и литературы
65 Этнопедагогика в школе
66 Точка зрения
67 В мире педагогики
68 Внеклассный урок
69 Внеклассная работа
70 В русскоязычных аудиториях
1 Таным табиғатында
2 Көкейкесті көзқарас
3 Қазақ тілі: озық тәжірибе, ортак әдіс
4 Қазақ әдебиеті: озық тәжірибе, ортақ әдіс
5 Өнеге сағаты
6 Авторлық бағдарлама
7 Сыныптан тыс сабақ
8 Атаулы мектеп тынысы
9 Оқулыққа қосымша
10 Ұлттық тәлім-тәрбие: рухани уыз
11 Ұлттық тәлім-тәрбие: ата дәстүр – асыл қазына
12 Тіл тарихы мен теориясы
13 Әдебиет тарихы мен теориясы
14 Жас маманға жәрдем
15 Сыр-сұхбат
16 Пікір таласы – ақиқат айнасы
17 Сауаттылық сыры
18 Тереңдетіп оқыту ордасында
19 Жас ғалым зердесі
20 Өмірмен өзектес өнер
21 Уақытпен үндес әдебиет
22 Ой, болжам, ұсыныс
23 Қызықты грамматика
24 Ұстаз мерейі
25 Үміткерлер мүйісі
26 Мұрағаттар мұражайында
27 Тамыз мәслихатына – тобықтай тарту
28 Сыныптан тыс тәлім
29 Өнер алды – қызыл тіл
30 Лингвистикалық көмек: сөз төркіні
31 Ел қазынасы – ескі сөз
32 Түгел сөздің түбі бір
33 Асылды тот баспас
34 Дананың сөзі – ақылдың көзі
35 Жаңа сөз, жаңғырған атаулар
36 Мерейтой
37 Жақсы кітап – жан кілті
38 Салыстырмалы фонетика
39 Ұстаз толғанысы
40 Балабақша базарында
41 Ұстаз ұсынысы
42 Салыстырмалы грамматика
43 Мемлекеттік тіл мәртебесі
44 Балауса жыр бағында
45 Оңаша жыр отауы
46 Өлең – өнер
47 Оқырман ой тастайды
48 Білім бұлағы – бастауыш мектеп
1 Ғылым ғаламында
2 Педагогикалық әдістеме: озық тәжірибе
3 Педагог пайымы
4 Нәрлі уыз – Наурыз
5 Жас ғалымдар отауы
6 Өнер өлкесінде
7 Тілдік қарым-қатынас қырлары
8 Танымдық тәлім-тәрбие
9 Ашық сабақ ауылында
10 Білім ордасы: таным және тәрбие
11 Ізденген жетер мұратқа
12 Дефектология дүниесі
13 Даналық ой мұхитында
14 Мінез-құлық мінбесі
15 Жас мұғалімге – сыр сыйлық
16 Дәріс университетінде
17 Дін дариясында
18 Пәндер сабақтастығы
19 Бауырлас халықтар әдебиеті
20 Өнері өнеге халықпыз
21 Бала бағы жанатын бастауыш
22 Ақыл-ой орманында
23 Психолог патшалығында
24 Мұғалім мерейі
25 Ұлттық ұлағат
26 Әскерлер әлемінде
27 Талбесік тәлімі
28 Танымдық тарих
29 Ашық әңгіме сағаты
30 Тарих қойнауында
31 Тіл – құрал, өнер – өріс
32 Өзегі бір өнер мен өмір
33 Шешендік мектебінде
34 Өзге ұлт ұлағаты
35 Абайдың абыздық ақылы
36 Дефектология: зерттеу мен тәжірибе
37 Білімнің қайнар көзі – кітапхана
38 Тәрбие сағаты – жан азығы
39 Жаңа оқулық жайында
40 Идеология майданында – мұғалім
41 Ұлттық мектеп: бүгіні мен ертеңі
42 Атадан қалған асыл сөз
43 Отбасы оқулығы
44 Желтоқсан жаңғырығы – жүрегімізде
45 Жұрнал олжасы – ойлы оқырман
46 Ұлы жазушы жылы
47 Ағайынға – ақыл
48 Салт-дәстүр сабағы
49 Зерттеушілер зердесінде
50 Зердемізде – замана заңдары
51 Ойын – ойдың өрісі
52 Нарық заманында – тап амалын да
53 Әдеп әлемінде
54 Тәрбие басы – тіл
55 Әдеби кеш әлемі
56 Тәлім-тәрбие қорығы – жоғары оқу орыны
57 Алғы шепте – ақпарат агенттіктері
58 Атаулы мереке – бәрімізге береке
59 Тамшы жыр – сарқылмас сыр
60 Бір ән – мың мән
61 Кемеңгердің көлеңкесі де ыстық
62 Өткен өмір өнегесі
63 Ұққанға – асыл, ұқпасқа – масыл
64 Тапқырлық таныт, ойды байыт
65 Толғандырар тақырып тұр ойға шақырып
66 Терминдер төңірегінде
67 Даналар даналығы
68 Ер ерлігін елі де жыр етеді
69 Нақыл сөз – ақыл сөз
70 Балғындар базарында
71 Жүгі ауыр жыр жолдары
72 Мамандық – мақтаныш, қанатын қақты алыс
73 Басты байлық – жырау жер
74 Оңаша ойға шомғанда
75 Жауынгер жыры Жеңістің
76 Кеңесіне тамыздың Ой маржанын ағыздың
77 Өзге пән өлкесінде
×

Войти на сайтЗабыли?Восстановление пароля

×

Присоединится к системе
×

Восстановление пароляМы отправим инструкцию для смены пароля. Проверьте почту

×

Подписка на новости журнала успешна

×